Author Ashtara Sasha White

Ashtara Sasha White

Ashtara Sasha White is a gifted psychic, profound healer, minister, Master Teacher, speaker and channel from the Ascended Masters and Archangels. She is also a Reiki Master Teacher, Seichim Reiki Master Teacher, Sound Current Healing Master Teacher, Embodiment Master Teacher, and Teacher of the Light.